Ohlášení stavby

Sponzorované odkazyRozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona.

Projektová dokumentace obsahuje části:

* A.Průvodní zpráva
* B.Souhrnná technická zpráva
* C.Situace stavby
* D.Dokladová část
* E.Zásady organizace výstavby
* F.Dokumentace objektů

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

– Pro ohlášení staveb uvedených ve výše citovaném odstavci je tedy nezbytné vypracovat velmi obsáhlou dokumentaci.

– Projektovou dokumentaci pro ohlášení staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. e) až i) a n) může vypracovat projektant s vysokoškolským vzděláním stavebního / architektonického směru nebo se vzděláním středoškolským ve stavebním oboru a alespoň tříletou projekční praxí. (§ 159 stavebního zákona)

Kam dál?

  • Stavební povolení
    Stavební povolení Na stavbu, která převyšuje rozměry stavby na ohlášení, je třeba již stavební povolení, dále se jedná o přípojky, rekreační stavby, rozsáhlejší rekonstrukce, kde již zasahujeme do nos …

  • Stavba domu svépomocí
    Pokud se rozhodnete pro stavbu vlastního domu, tak jedna z prvních otázek, kterou byste si měli položit je, zda vám bude dům stavět firma, nebo se do stavby pustíte sami. V této chvíli je důležité upř …

  • Sruby a srubové stavby
    Hlavní stavebním materiál srubové stavby je dřevo v podobě silných trámů. Trámy se vzájemně propojují, a tím vznikají stěny a stropy. Způsob a délka výstavby se liší podle použité technologie. Výhody …

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *