Ohlášení stavby

Sponzorované odkazyRozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona.

Projektová dokumentace obsahuje části:

* A.Průvodní zpráva
* B.Souhrnná technická zpráva
* C.Situace stavby
* D.Dokladová část
* E.Zásady organizace výstavby
* F.Dokumentace objektů

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

– Pro ohlášení staveb uvedených ve výše citovaném odstavci je tedy nezbytné vypracovat velmi obsáhlou dokumentaci.

– Projektovou dokumentaci pro ohlášení staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. e) až i) a n) může vypracovat projektant s vysokoškolským vzděláním stavebního / architektonického směru nebo se vzděláním středoškolským ve stavebním oboru a alespoň tříletou projekční praxí. (§ 159 stavebního zákona)

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *